Cenovnik

Prvi pregled logopeda 1800,00

Logopedski tretman, 45 minuta 1400,00

Logopedski tretman, 60 minuta 1700,00

Logopedski tretman, 90 minuta 2500,00

Terapija senzorne integracije 1400,00

Psihološka procena deteta 3500,00

Psihološki tretman 2000,00

Konsultativni pregled psihologa 2000,00

Paket, 3 časa dnevno +1 čas gratis 4200,00

Paket, 4 časa dnevno, mesec dana 80.000,00

Logopedsko-psihološko-defektološki pregled 4500,00

Neurofeedback terapija, 20 terapija 36.000,00

Neurofeedback inicijalna procena 1800,00