Najčešći simptomi kod dece zbog kojih se treba obratiti logopedu su:

 • Dete je rođeno kao “riziko” beba (genetske predispozicije, nizak apgar skor, prevremeno rođena deca, premalo kiseonik po rođenju, žutica, asfiksija, hiper ili hipotonija,…)
 • Prva reč kasni (prva reč se uobicajeno javlja oko prvog rođendana)
 • Do 18 meseci ne identifikuje bar nekoliko predmeta, do druge godine ne razume bar nekoliko prostih naloga
 • Nije savladalo govor do treće godine ili je govor u celini teško razumljiv
 • Ne upotrebljava lične zamenice
 • Ne postavlja pitanja pomoću upitne reči do treće godine
 • Ukoliko se dete nervira kada vidi da ga ne razumeju
 • Do pete  godine ne moze ispricati kraći sled događaja
 • Teško usvaja apstraktne pojmove
 • Sa pet godina ima agramatičan govor
 • Do 5,5 godine nije savladalo sve glasove srpskog jezika
 • Dete ne zadržava pogled, odbija kontakt očima, ne odaziva se na ime, ne traži stvari gestom, ne pokazuje prstom željeni predmet, vezuje se za jedan predmet i sa njim se jednolično igra, radije se igra samo bez uključivanja drugih ljudi, emocionalne reakcije često neprikladne situaciji u kojoj se nalazi
 • Ima teskoće u savladavanju čitanja, pisanja, matematičkih operacija
 • Postoji zastoj ili regresija u razvoju govora nastala nakon traumatske povrede glave
 • Rođeno sa nekim od sindroma (Daunov sindrom)

Tu smo da ohrabrimo roditelje da pri pojavi prve dileme preduzmu korake i zakažu besplatne logopedske ili psihološke konsultacije. Prevencija  je ipak  najvažniji zadatak svakog logopeda i roditelja.