Dobrodošli na sajt logopedskog centra Govor i jezik

• ...jer nije lako znati reći •

Govor i jezik je logopedski centar sa sedištem u Beogradu. U našem centru obavlja se individualni i grupni rad sa decom različitih govorno jezičkih poteškoca i razvojnih problema. Opservacija deteta sem procene govora i jezika podrazumeva i procenu pažnje, emotivne zrelosti, motoričkog razvoja. U zavisnosti od kompleksnosti problema utvrđenog na opservaciji u planiranju individualnog plana učestvuje stručni tim centra koji sveobuhvatno pristupa problemu. Ponosni smo na saradnju sa roditeljima koji kod nas imaju ulogu koterapeuta. Sa preciznim instrukcijama zauzimaju aktivnu ulogu u implementiranju tretmana, time postaju nezamenjiva karika tima. Najčesce je roditelj taj koji prvi primeti problem, ima najveći motiv i mogućnost da ga reši a uz vođstvo pravog tima lakše se dolazi do cilja.
Image welcome
Image welcome

Naš stručni tim

• Mi radimo sa Vašom decom •

Naš strčni tim čine logopedi koje pored višegodišnjeg iskustva u radu sa svim vrstama poremećaja odlikuju profesionalnost, entuziajzam i posvećenost ovom osetljivom segmentu dečjeg razvoja.

Milana Vujičić

Master defektolog - logoped

Marina Ribić

Master defektolog - logoped

Milijana Žeželj

Master defektolog - logoped

Jelena Petković

Master defektolog - logoped

Jelena Reljić

Master defektolog - oligofrenolog