Skip to main content

ABA (Applied Behavior Analysis)

ABA (Applied Behavior Analysis) – primenjana analiza ponašanja smatra se najboljim dokazanim tretmanom od strane Američke psihijatrijske asocijacije. Pretstavlja skup principa zasnovan na nauci o učenju i ponašanju.

Koristi se u tretmanu dece sa autizmim i drugim pervazivnim poremećajima a njeni principi imaju za cilj da nauce dete kako da uci. Komponente Lovasovog pristupa su fokusirane na kodni sistem za opservaciju ponasanja, Skinerov concept uslovljavanja i concept uzroka i posledice. Najpoznatija tehnika učenja u ABA metodi Dicrete Trial Training/ Trening diskretne probe (DTT) je utemeljena na Rizlijevom delu. Fundamentalne osnove ove metode su sistematska podrska, kontrola nagona, motivacione operacije i generalizacija.

Sistematska podrska je motivaciono nagradjivanje koja je istovremeno i stimulans za određeni odgovarajaći odgovor . Ona ima za cilj da poveća verovatnoću da se taj odgovor ponovi i umanjuje verovatnoću da se ponavlja odgovor koji nije nagrađen. Generalizaciaja ima za cilj da dete koristi naučene veštine na novim situacijama i sa novim ljudima . Sprovodi se po programima koji se razgrađuju na najjednostavnije korake, veoma intezivno i sa puno ponavljanja, dok se ne savladaju, zatim se na sistematican nacin uvodi novi korak.

Aba program je veoma intezivan i sveobuhvatan program kojim se razvijaju kognitivne, motoričke, socijalne i veštine komunikacije.