Kada? Treba Vam logoped?

Saznajte koji su najčešći simptomi kada se treba obratiti logopedu.

Pročitaj više

Kako? Konsultacije

Pronađite neophodne informacije BESPLATNO, lako i bez odlaganja.

Pročitaj više

Koliko? Cenovnik

Pristupačne cene

Pročitaj više

Govor i jezik je logopedski centar sa sedištem u Beogradu. U našem centru obavlja se individualni i grupni rad sa decom različitih govorno jezičkih poteškoca i razvojnih problema. Opservacija deteta sem procene govora i jezika podrazumeva i procenu pažnje, emotivne zrelosti, motoričkog razvoja. U zavisnosti od kompleksnosti problema utvrđenog na opservaciji u planiranju individualnog plana učestvuje stručni tim centra koji sveobuhvatno pristupa problemu. Ponosni smo na saradnju sa roditeljima koji kod nas imaju ulogu koterapeuta. Sa preciznim instrukcijama zauzimaju aktivnu ulogu u implementiranju tretmana, time postaju nezamenjiva karika tima. Najčesce je roditelj taj koji prvi primeti problem, ima najveći motiv i mogućnost da ga reši, a uz vođstvo pravog tima lakše se dolazi do cilja.

Zajedno ćemo omogućiti da Vaše i naše dete bude emotivno, intelektualno i fizički spremno za odrastanje.