Skip to main content

Govor i jezik

Logopedsko defektološki centar sa dve lokacije u Beogradu.

10 godina sa vama

Popunite elektronski obrazac za procenu vaših potreba


Niste sigurni da li je vašem detetu potreban logoped?
Ovaj upitnik ne može zameniti pregled stručnjaka ali može biti orijentir za pravovremeno javljanje i prevenciju značajnijih problema u razvoju vašeg deteta.
Defektolozi iz našeg centra će obraditi upitnik i u najkraćem roku dati svoje mišljenje i/ili preporuku za vrstu potrebnog pregleda.

Dete od 1-2 godine

Dete od 2-3 godine

Dete od 3-4 godine

Dete od 4-5 godina

Dete od 5-6 godina

Dete od 6-7 godina

Govor i jezik, čime se bavimo?

Govor i jezik je defektološko-logopedski centar sa sedištem u Beogradu. U našem centru obavlja se individualni i grupni rad sa decom različitih govorno jezičkih poteškoca i razvojnih problema. Opservacija deteta sem procene govora i jezika podrazumeva i procenu pažnje, emotivne zrelosti, motoričkog razvoja. U zavisnosti od kompleksnosti problema utvrđenog na opservaciji u planiranju individualnog plana učestvuje stručni tim centra koji sveobuhvatno pristupa problemu. Ponosni smo na saradnju sa roditeljima koji kod nas imaju ulogu koterapeuta. Sa preciznim instrukcijama zauzimaju aktivnu ulogu u implementiranju tretmana, time postaju nezamenjiva karika tima. Najčesce je roditelj taj koji prvi primeti problem, ima najveći motiv i mogućnost da ga reši, a uz vođstvo pravog tima lakše se dolazi do cilja.

Zajedno ćemo omogućiti da Vaše i naše dete bude emotivno, intelektualno i fizički spremno za odrastanje.

Kada vam je potreban logoped?

Informišite se o najčešćim simptomima
kada je potrebno da se obratite logopedu.

Kada se sve možete obratiti defektologu?

Pronađite važne informacije
lako i bez odlaganja.

Cenovnik

Cene po vrstama usluga,
povoljne i pristupačne.

Dugogodišnje iskustvo,

savremene metode i stučni tim

Metode

Neke od naših metoda rada kao što su: ABA, digitalna manipulacija, neurofeedback, redukcija psihomotorike i senzorna integracija.

Naš stručni tim

Naš stručni tim čine defektolozi, logopedi i oligofrenolozi…