Skip to main content

Tomatis metoda

Metoda Tomatis® je auditorni trenig, vrsta neurosenzorne stimulacije. Razvijen je od strane francuskog doktora i istraživača, Alfred Tomatisa.

Alfred Tomatis je rođen u Nici, Francuska 1920. Studirao je medicinu na univerzitetu u Parizu i postao ORL lekar. Pedesetih godina prošlog veka počeo je da istražuje ulogu zvuka u ljudskom razvoju. Otkrio je da uho nije samo pasivni prijemnik zvuka već aktivan organ koji može uticati na mozak i telo. Takođe je otkrio da određeni zvuci kao što su visokofrekventni zvuci imaju stimulativan efekat na mozak, dok drugi kao što su niskofrekventni zvuci, deluju umirujuće.

Kada je komunikacija između uha i mozga nedovoljna, naša sposobnost interakcije sa spoljnim svetom je ugrožena. Rezultat je često gubitak samopouzdanja koji će zauzvrat povećati poteškoće u komunikaciji i učenju.

Metoda Tomatis® funkcioniše preko uređaja koji se zove TalksUp®. Posebno je dizajniran da tretira muziku i glas kroz specifične parametare. Ovaj uređaj ima mnogo funkcija uključujući „Electronic Gating®“. Jedinstvena neinvazivna procedura koja omogućava kontrast zvuka sa iznenadnim prelazom sa niskih na visoke frekvencije. Ovo menjanje između niskih i visokih frekvencija izaziva veliki napor prilagođavanja za uho i omogućava stimulaciju mozga. Kada je slušanje prekinuto, vaš mozak prestaje da obraća pažnju na zvukove koje uho prenosi. Stoga je neophodno privući pažnju mozga. Mozak je posebno osetljiv na nagle promene koje ne može da predvidi. (Npr. dok biste ignorisali komšijinog psa koji laje po stoti put, skočili biste ako bi pas iznenada izgovorio jedno mjaukanje). Tokom Tomatis® sesija slušanja muzika se prenosi sa naglim promenama kvaliteta i intenziteta. Ovi kontrasti su potpuno nepredvidivi. Programi menjaju muziku i glas u realnom vremenu kako bi privukli pažnju mozga i stimulisali motoričke, emocionalne i kognitivne veštine. To je komplementaran pristup medicinskim i tradicionalnim terapijama.

TalksUp® uređaj deli zvuk na dva nezavisna kanala, C1 i C2, koji se obrađuju pojedinačno. Karakteristike zvuka ova dva kanala mogu biti veoma različite. Svaki kanal se može programirati da obezbedi različitu kompoziciju frekvencija, odnosno drugačiji kvalitet originalnog zvuka. Ovo prebacivanje između ova dva kanala naziva se „Gating®“. Dok koristite TalksUp®, osećate istu melodiju na različitim nivoima tonova i intenziteta.Iako bezbolan, elektronski Gating® će imati efekat iznenađenja mozga, koji će zatim obratiti pažnju na slušnu stimulaciju. Kao rezultat ovih ponovljenih i nepredvidivih akustičnih kontrasta, mozak razvija veću jasnoću slušanja, što zauzvrat poboljšava sveukupno slušanje.

Zvuk je vibracija. Kada putuje kroz vazduh, koristimo izraz vazdušna provodljivost. Zvuk još bolje putuje kroz kosti tela a to se zove koštana provodljivost. Tokom Tomatis® sesija slušanja, muzika i glas se prenose preko slušalica opremljenih za vazdušnu i koštanu provodljivost. Zbog toga zvuk dospeva u slušni kanal preko slušalica postavljenih na svako uvo i kroz vibraciju sa vrha lobanje. Uz primenjenu specifičnu postavku, zvuk se prvo prenosi kroz kosti lobanje. Kao rezultat toga, slušni sistem se prirodno priprema da primi zvuk kroz vazdušni kanal. Ovaj dvostruki prenos zvuka u dva različita vremena obrazuje mozak da pravilno analizira senzornu zvučnu poruku.

Muzika koja se koristi uglavnom su Mocartova dela koja su bogata visokim frekvencijama. Zvuci visoke frekvencije obogaćeni Tomatis® filterima pomažu da se efikasno stimuliše slušni sistem. Kako Mocartova muzika ima univerzalnu privlačnost, ona savršeno poboljšava efekat Electronic Gating®, a time i Tomatis® efekat.

Sesija slušanja – svaki program potrazumeva 14 dana slušanja, Tomatis praktičar u odnosu na potrebe svakog deteta pravi plan slušanja (dužinu slušanja i izbor programa). Izmedju svakog ciklusa se pravi pauza, izmedju 1 i 2 ciklusa se pravi pauza do 6 nedelja, izmedju 2 i 3 slušanja se pravi pauza do 8 nedelja, svako naredno slušanje podrazumeva veću pauzu. Posle 3- 4 ciklusa se radi ponovna procena kako bi se obradili podaci, i postavili novi ciljevi.

Sfere na koje utičemo ovom metodom

Pažnja

Poremećaji pažnje pogađaju i decu i odrasle i uključuju nemogućnost fokusiranja i održavanja pažnje. Nedostatak pažnje utiče na mnoge kognitivne funkcije.

Tomatis® procedura je zasnovana na ‘Electronic Gating® koja dovodi do perceptivnog zvučnog kontrasta sa ciljem da neprestano iznenađuje mozak tako da ostane budan i pažljiv. Cilj je pomoći mozgu da razvije automatske mehanizme za otkrivanje promena, što će posledično pojačati selektivnu pažnju.

Dinamičnost

Stimulacija uha kako bi se obezbedilo angažovanje korteksa

Preko 80% senzorne stimulacije dolazi iz vašeg uha. Bilo da ste budni ili spavate, vaše uho neprestano bombarduje mozak nadražajima. Od četvrtog meseca trudnoće, uvo fetusa je potpuno funkcionalan organ.

Što je muzika bogatija visokofrekventnim zvukovima, to je njen efekat efikasniji. Zvuci koji su bogati visokim frekvencijama stimulišu široku neuronsku mrežu, nazvanu „retikularna formacija“ koja kontroliše ukupni nivo aktivnosti mozga. Zato uglavnom koristimo Mocartove violinske koncerte, sa poznatim blagotvornim efektima.

Jezik

Osnovni princip Tomatis® metode je da će svaki uticaj na mehanizme prijema i analize akustične poruke uticati na način na koji se ova poruka reprodukuje. Naš glas se menja kada nas savladaju emocije. U takvim situacijama, potrebno vam je nekoliko sekundi da vratite normalan glas. To je zato što je slušna povratna sprega poremećena, što znači da vaš mozak nije u stanju da pravilno analizira zvukove vašeg glasa. Da bi pravilno funkcionisala, ova audio-vokalna petlja se oslanja na sposobnosti slušne diskriminacije, fonološke svesti i integracije ritma koji svaka osoba aktivira bez napora i koji su neophodni za sve procese učenja.

Motoričke veštine i ravnoteža
Optimizacija potencijala vestibularnog sistema

Uho ne samo da prima zvuk već i određuje vašu ravnotežu, ritam i koordinaciju. Pokušajte da pokrijete uvo dok hodate i videćete da ćete imati značajan gubitak ravnoteže.

Ravnoteža zavisi od dela unutrašnjeg uha koji obaveštava mozak o najmanjem pokretu tela. Uho je stoga uključeno u kontrolu držanja i održavanje ravnoteže. Svojim delovanjem Tomatis metoda omogućava telu da povrati vertikalni polozaj repozicioniranjem skeleta. Kao rezultat toga, motorički odgovori su primetno manje nekoordinisani i postaju fluidniji i bolje organizovani. Zbog toga Tomatis® metoda ima blagotvorno dejstvo na motoričke poremećaje. Štaviše, unutrasnje uho igra fundamentalnu ulogu u integraciji ritmova muzike i jezika zbog svoje zamršene mreže veza sa mozgom.