Skip to main content

Tomatis metoda

Tomatis metoda Metoda Tomatis® je auditorni trenig, vrsta neurosenzorne stimulacije. Razvijen je od strane francuskog doktora i istraživača, Alfred Tomatisa. Alfred Tomatis je rođen u Nici, Francuska 1920. Studirao je medicinu na univerzitetu u Parizu i postao ORL lekar. Pedesetih godina prošlog veka počeo je da istražuje ulogu zvuka u ljudskom razvoju. Otkrio je da uho nije samo pasivni prijemnik zvuka već aktivan organ koji može uticati na mozak i telo. Takođe je otkrio da određeni zvuci kao što su visokofrekventni zvuci imaju stimulativan efekat na mozak, dok drugi kao što su niskofrekventni...

Nastavi sa čitanjem

TERAPIJA HRANJENJA

Terapija hranjenja Šta je terapija hranjenja? Terapija hranjenja je pristup u terapiji kojim se kroz brojne i brižljivo planirane postupke, masaže, stimulaciju orofacijalnog područja, stimulacije usana, jačanje jezika, jačanje vilice, igrovnih aktivnosti sa hranom i sl., pomaže deci koja imaju poteškoće prilikom jedenja, pijenja i gutanja. Terapija hranjenja ima za cilj da pomogne deci da razviju veštine potrebne za bezbedno i efikasno jedenje i pijenje, na način kako bi se zadovoljile bazične potrebe organizma za unosom hrane koja je neophodna za uravnotežen rast i razvoj, napredovanje i...

Nastavi sa čitanjem

SENZORNA INTEGRACIJA

SENZORNA INTEGRACIJA SENZORNA INTEGRACIJA je organizacija osećaja i ona se kod većine ljudi odvija automatski, i to se samo po sebi podrazumeva kao što se podrazumevaju „otkucaji srca“. Dve su ključne reči koje pojašnjavaju smetnje ovog tipa, „senzorna“ koja se odnosi na osećaj i „integracija“ koja obuhvata organizaciju. Osećaji nastaju stimulisanjem naših nerava putem zvučnih vibracija, dodira na koži, mirisa, mišićnih aktivnosti. Integracija je vrsta organizacije, koja podrazumeva sastavljanje različitih delova u celinu. Kada je nešto integrisano, njegovi delovi rade kao celina. Kako deca...

Nastavi sa čitanjem

REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE

REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE ili tretman pokretom kako se danas naziva, predstavlja metod koji omogućava da se detetu pruže nova iskustva i prevežbaju disharmonična kao i ostvari komunikacija sa decom koja imaju otežanu govornu komunikaciju. Pokret je put kojim saznajemo o sebi i svetu, kojim se ostvaruje odnos između licnosti pojedinca i okruženja u kome se ona razvija i postoji. Pokret je u reedukaciji psihomotorike kao reč u pihoterapijskom razgovoru. Vežbe su kombinacija pokreta prilagođene samom detetu na osnovu procene razvojnih potreba i ličnosti deteta. Svaka...

Nastavi sa čitanjem

NEUROFEEDBACK

NEUROFEEDBACK Psihofiziologija proučava odnos i povezanost tela i uma, tj. odnos između fizioloških i psiholoških procesa. Primenjena psihofiziologija je relativno novo područje psihofiziologije koje koristi znanja o tome kakva treba biti povezanost tela i uma za razvoj i primenu tehnika kojima se povećava svestnost o tom odnosu. Jedna od tehnika koja se koristi u primenjenoj psihofiziologiji je BIOFEEDBACK. Šta je BIOFEEDBACK? Biofeedback je proces koji omogućava pojedincu da nauči kako da promeni fiziološku aktivnost sa svrhom poboljšanja zdravlja i određenih funkcija. Kako funkcioniše BIOFEEDBACK? BIOFEEDBACK...

Nastavi sa čitanjem

DIGITALNA MANIPULACIJA

Digitalna manipulacija DIGITALNA MANIPULACIJA predstavlja metod dobijanja zvuka ili glasa pritiskom na odgovarajuće tačke govornog aparata, na taj način postavljamo govorne organe u poziciju za izgovor. Svaki glas ima svoje mesto tvorbe a manipulacijom misića jezika, usana kao i mekog nepca od strane stručnjaka pacijent proizvodi glasove, koje nakon osvešćivanja i kontrolisane vežbe i sam može produkovati. Govor poseduje svoju fiziolosku stranu koju je nemoguće odvojiti od značenja, tek kada oba ova kvaliteta jezika u sprezi funkcionišu moguće je postici fluentan govor koji se ostvaruje slivanjem...

Nastavi sa čitanjem

ABA

ABA (Applied Behavior Analysis) ABA (Applied Behavior Analysis) – primenjana analiza ponašanja smatra se najboljim dokazanim tretmanom od strane Američke psihijatrijske asocijacije. Pretstavlja skup principa zasnovan na nauci o učenju i ponašanju. Koristi se u tretmanu dece sa autizmim i drugim pervazivnim poremećajima a njeni principi imaju za cilj da nauce dete kako da uci. Komponente Lovasovog pristupa su fokusirane na kodni sistem za opservaciju ponasanja, Skinerov concept uslovljavanja i concept uzroka i posledice. Najpoznatija tehnika učenja u ABA metodi Dicrete Trial Training/ Trening...

Nastavi sa čitanjem