Skip to main content
29 januar, 2021

Koje sve teškoće u učenju se mogu sresti kod dece u ranom školskom uzrastu

29 januar, 2021

Pored koliko toliko poznate disleksije – teškoće u učenju čitanja, kod dece u ranom školskom uzrastu nešto ređe od disleksije mogu se sresti još dve teškoće koje takođe spadaju u grupu specifičnih teškoća u učenju, a nazivaju se disgrafija i diskalkulija.

Sve specifične teškoće u učenju podrazumevaju grupu problema koji se javljaju kod dece urednih intelektualnih sposobnosti, kaže za portal N1 logoped Neda Milošević.

Disgrafija

Disgrafija, kako i sam koren reči, ukazuje na teškoću u učenju i uspešnom ovladavanju pisanja slova, reči, pravilnim smeštanjem teksta na prapirni prostor itd.

„Dakle, pored rukopisa koji ne odgovara uzrastu odnosno postoje problemi na nivou grafomotorike, disgrafija se može ispoljiti i u potpuno drugom vidu, a to je da se ispoljava kroz teškoće u pisanom izdržavanju – odnosno pisanju sastava. Takva vrsta disgrafije ne mora biti praćena grafomotoričkim smetnjama odnosno rukopis može biti uredan, ali dominantne teškoće otežavaju da dete svoje misli izrazi pisanim putem“, navodi Milošević.

Neda Milošević
Privatna arhiva

Ona dodaje da se kod takvog oblika disgrafije obično u osnovi problema pronalaze još ranije teškoće u učenju jezika – razumevanju i produkciji maternjeg jezika.

Disgrafija može biti jezički i/ili ne-jezička. Nejezički oblik najjasnije je vidljiv kroz probleme sa rukopisom, zatim teškoće u vizuelnom diferenciranju slova, pamćenju oblika slova.

Kao i sve teškoće ona se nalaza na nekoj skali od izrazito teških do izrazito blagih i jedva primetnih. U zavisnosti od težine problema ona će ‘remetiti dete’ u praćenju nastave i postizanju obrazovnih uspeha jer se pismenost smatra ključem učenja, ističe logoped.

„Kroz šalu možemo videti i srećne okolnosti. Kako je i samo čitanje i pisanje evolutivno kasnije naučeno tako će prvenstveno oblikovanje slova na papiru evolutivno nestati pa se stiče utisak da će pod dejstvom novih tehnologija svaki čin pisanja biti poput kaligrafije – zna samo po neko i retko ko“, kaže Milošević.

Diskalkulija

Diskalkulija je problem koji se vezuje za učenje aritmetičkih simbola i razumevanja aritmetičkih operacija.

Teškoće se ispoljavaju već u ranom uzrastu, kada dete počne da se upoznaje sa pojmom broja i elementarnim računskim operacijama. Posledično teškoće se posebno ispoljavaju u obrazovnom sistemu jer dete nije u mogućnosti da „razume“ matematiku.

„Kao i kod disgrafije, a posebno kod disleksije uzrok teškoća možemo delimično pronaći u jezičkim sposobnostima jer dete često ne može uopšte da razume konstrukte poput ‘kvadrat je ispod kruga’, praćenje redosleda i uopšte sled je posebno težak, stoga je najčešće prisutna nesposobnost u obavljanju jednostavnih računskih operacija“, navodi Milošević.

Od sve tri moguće prisutne specifične teškoće u učenju disleksija se pokazala najučestalijom.

„Smatra se da ona pogađa između 10-15 odsto populacije. Potom sledi disgrafija koja se javlja kod 50 odsto osoba sa disleksijom, a sve ukupno između 5-7 odsto i na kraju diskalkulija koja se takođe može javiti udruženo, ali sa ukupnom učestalošću do 5 odsto“, ukazuje logoped Neda Milošević.

Izvor materijala: https://rs.n1info.com/zdravlje/disgrafija-i-diskalkulija/